Εκθέσεις σεμιναρίων

Healthy Workplaces Campaign Partnership Meeting

The event present to the Campaign Partners our upcoming two-year Healthy Workplaces Campaign on “Working together for risk prevention” as well as discussed ways of how partners can get involved, including on how to become an official Partner of the 2012-13 Healthy Workplaces Campaign.

Event Details

Τοποθεσία: 
Residence Palace International Press Centre, Brussel
Ημερομηνία έναρξης: 
28/03/2012 - 10:00
Λήξη προθεσμίας: 
28/03/2012 - 13:00
Number of pages 5