Εκθέσεις σεμιναρίων

2014-15 HWC Healthy Workplaces Manage Stress Campaign Partnership Meeting

The event presents to the Campaign Partners our new two-year Healthy Workplaces Campaign ‘Healthy workplaces manage stress’, as well as discussed ways of how partners can get involved, including on how to become an official Partner of the 2014-15 Healthy Workplaces Campaign.

Event Details

Τοποθεσία: 
Residence Palace International Press Centre, Brussel
Ημερομηνία έναρξης: 
08/04/2014 - 09:00
Λήξη προθεσμίας: 
08/04/2014 - 13:00
Number of pages 5