Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70270I

Info -

καινοτομία στην εργασία

Definition:

ανανέωση της οργάνωσης της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων που οδηγεί σε βελτιωμένες επιδόσεις του οργανισμού, δηλαδή αυξημένη παραγωγικότητα, οικονομική ανάπτυξη, ικανότητα καινοτομίας και καλύτερης χρήσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων ταλέντων μέσω των βελτιώσεων στην ποιότητα της επαγγελματικής ζωής, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, του αυξημένου επιπέδου ικανοποίησης από την εργασία, της συμμετοχής των εργαζομένων, του κοινωνικού διαλόγου και της βιώσιμης απασχόλησης

Context: Info
Context:

Σε δύο νέα άρθρα ανάλυσης προοπτικών εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέες εξελίξεις στον χώρο εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την ΕΑΥ. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται μία τεχνολογική εξέλιξη –η χρήση των εξωσκελετικών δομών ή των «φορετών βοηθητικών συσκευών»– και μία μη τεχνολογική εξέλιξη –η κοινωνική καινοτομία στην εργασία.

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Αρχική σελίδα > Κύρια σημεία> Πώς θα επηρεαστεί το μέλλον της ΕΑΥ από τις νέες εξελίξεις στον χώρο εργασίας: τις εξωσκελετικές δομές και την κοινωνική καινοτομία, URL: https://osha.europa.eu/el/highlights/how-will-future-osh-be-affected-new-developments-work-exoskeletons-and-social-innovation [5.3.2020]

Translations

 • Български: иновация на работното място
 • Čeština: inovace na pracovišti
 • Dansk: innovation på arbejdspladsen
 • Deutsch: Arbeitsplatzinnovation
 • Ελληνικά: καινοτομία στην εργασία
 • English: workplace innovation
 • Español: innovación en el lugar de trabajo
 • Eesti: töökoha uuendamine
 • Suomi: työpaikalla tapahtuva innovointi
 • Français: innovation sur le lieu de travail
 • Hrvatski: inovacija na radnom mjestu
 • Magyar: munkahelyi innováció
 • Íslenska: nýbreytni á vinnustað
 • Italiano: innovazione nel luogo di lavoro
 • Lietuvių: inovacijos darbo vietoje
 • Latviešu: inovācija darbavietā
 • Malti: innovazzjoni fuq il-post tax-xogħol
 • Nederlands: werkplekinnovatie
 • Norsk: innovasjon på arbeidsplassen
 • Polski: innowacyjność w miejscu pracy
 • Português: inovação no local de trabalho
 • Română: inovare la locul de muncă
 • Slovenčina: inovácia na pracovisku
 • Slovenščina: inovacije na delovnem mestu
 • Svenska: arbetsplatsinnovation