Εργασία με χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις

Keywords:

Η παρουσίαση αυτή σκιαγραφεί τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εργοδότες για την παροχή στήριξης στους εργαζομένους με χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) με στόχο την αντιμετώπιση της πάθησής τους και τη συνέχιση της εργασίας τους.

Βασίζεται στις ακόλουθες εκθέσεις:

Εργασία με χρόνιες ΜΣΠ: συμβουλές καλής πρακτικής

Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών για την εργασία με χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις 

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε την παρούσα παρουσίαση από το Slideshare

Μεταφόρτωση in: bg | de | el | en | fr | nl | pl | sk | sv | tr |