Περίληψη - Προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των διαδικτυακών πλατφορμών: επισκόπηση ρυθμιστικών και πολιτικών εξελίξεων στην ΕΕ

Keywords:

Η ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομίας δημιουργεί προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Η εργασία που εκτελείται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, σε διαδικτυακές πλατφόρμες ή με τη διαμεσολάβηση διαδικτυακών πλατφορμών περιλαμβάνει πολλές μορφές εργασίας όπως περιστασιακή εργασία, αυτοαπασχόληση, κατ’ αποκοπή εργασία, εργασία από το σπίτι και πληθεργασία.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται οι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που μπορεί να προκληθούν από την εργασία που εκτελείται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αναλύονται οι προκλήσεις που δημιουργεί η διαδικτυακή οικονομία για τις υφιστάμενες ρυθμιστικές πολιτικές στον τομέα της ΕΑΥ και περιλαμβάνονται παραδείγματα πολιτικών και κανονισμών που είναι ήδη σε ισχύ ή βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και προκλήσεων.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hr | hu | is | it | lv | nl | no | pl | ro | sl |