Επαγγελματικές εξωσκελετικές δομές: φορετές ρομποτικές συσκευές και πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών που συνδέονται με την εργασία στους χώρους εργασίας του μέλλοντος
09/09/2020 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 12 σελίδες

Επαγγελματικές εξωσκελετικές δομές: φορετές ρομποτικές συσκευές και πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών που συνδέονται με την εργασία στους χώρους εργασίας του μέλλοντος

Keywords:Campaign 2020-2022, Αναδυόμενοι κίνδυνοι, Μυοσκελετικές παθήσει

Οι εξωσκελετικές δομές είναι προσωπικές βοηθητικές τεχνολογίες που μπορούν να στηρίζουν το σώμα με μηχανικά μέσα. Μπορούν να μειώνουν την καταπόνηση που προκαλείται από τη σωματική εργασία, όπως για παράδειγμα την άρση βαρέων φορτίων, περιορίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Δεν είναι πάντοτε δυνατός ο εργονομικός σχεδιασμός και η διαρρύθμιση των χώρων εργασίας, για παράδειγμα των προσωρινών χώρων εργασίας. Οι εξωσκελετικές δομές μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το μειονέκτημα.

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση κανονισμών και προτύπων. Στην εν λόγω έκθεση παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές στους σχεδιαστές. Η ανακατανομή της καταπόνησης σε άλλα μέρη του σώματος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Η άνεση είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να είναι χρήσιμος και αποδεκτός.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα