Οι μυοσκελετικές παθήσεις στα παιδιά και τους νέους – μια προσέγγιση για όλη τη διάρκεια του βίου που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνων και την πρόληψή τους

Keywords:

Ο επιπολασμός των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) στά παιδιά και στους εφήβους είναι αρκετά υψηλός και πολλοί νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με προϋπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα που ενδέχεται να επιδεινωθούν με την εργασία.

Απαιτείται μια προσέγγιση για όλη τη διάρκεια του βίου ώστε να φαντιμετωπίζονται οι μυοσκελετικές παθήσεις και τα ζητήματα μυοσκελετικής υγείας (ξεκινώντας από την παιδική ηλικία). Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους οι μυοσκελετικές παθήσεις εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί η μυοσκελετική υγεία.

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη συνεργασίας στους τομείς της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής υγείας ούτως ώστε να προλαμβάνονται οι ΜΣΠ στα παιδιά και τους νέους.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |