Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη: στοιχεία από τη δεύτερη έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2)
22/06/2018 Κατηγορία: Εκθέσεις 63 σελίδες

Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη: στοιχεία από τη δεύτερη έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά ή καταλυτικά στον τομέα της διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η διαχείριση από τα διάφορα εθνικά και οργανωτικά πλαίσια. Η έκθεση των εργαζομένων σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους αυξάνεται. Ωστόσο, το επίπεδο του κινδύνου και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ποικίλλουν μεταξύ τομέων και χωρών.

Από τα πορίσματα μιας ποσοτικής ανάλυσης των στοιχείων της ESENER-2 σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που αφορούν ειδικά κάθε χώρα, προκύπτει ότι το εθνικό πλαίσιο — ο πολιτισμός, η οικονομία και οι πρωτοβουλίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που αναλαμβάνονται από κοινωνικούς εταίρους — σχετίζεται με το επίπεδο της διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η δέσμευση της διοίκησης και η συμμετοχή των εργαζομένων πιθανόν να διαδραματίζουν τον καταλυτικότερο ρόλο στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε επίπεδο οργανισμού, ανεξαρτήτως του εθνικού πλαισίου. Οι πρακτικές συνέπειες των πορισμάτων αυτών αποτελούν επίσης αντικείμενο ανάλυσης.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα