Ο αντίκτυπος της νόσου Long Covid στους εργαζομένους και τους χώρους εργασίας και ο ρόλος της ΕΑΥ

Keywords:

Για ορισμένους πάσχοντες, η νόσος COVID-19 μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που διαρκούν για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μετά τη λήξη της αρχικής λοίμωξης. Το φαινόμενο αυτό γνωστό ως «Long Covid», είχε σημαντικό αντίκτυπο στους εργαζομένους και τους χώρους εργασίας, με επιπτώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού περιγράφει τις προκλήσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση των συναφών κινδύνων ΕΑΥ και διερευνά μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο πολιτικής, έρευνας και εφαρμογής για τη μείωση των επιπτώσεων της νόσου Long Covid. Τονίζει επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων για την προστασία από πιθανές μελλοντικές πανδημίες.

Μεταφόρτωση in: en