Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας: κοινή ανάλυση των τριών βασικών ερευνών
25/05/2017 Κατηγορία: Εκθέσεις 62 σελίδες

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας: κοινή ανάλυση των τριών βασικών ερευνών

Keywords:ESENER

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα βασικά πορίσματα μιας κοινής ανάλυσης της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) του EU-OSHA, της ειδική ενότητας της LFS 2013 για τα εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία (της Eurostat) και της 6ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας του Eurofound (EWCS).

Στόχος της έκθεσης ήταν η πλήρης επισκόπηση της κατάστασης της ΕΑΥ στην Ευρώπη, συνδυάζοντας, αφενός, τις απόψεις των διαφόρων επιχειρήσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και τη συνειδητοποίηση των κινδύνων, και αφετέρου, τις απόψεις των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την έκθεση στους κινδύνους και τις λύσεις που υιοθετούνται στον τομέα της ΕΑΥ.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα