Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων φαρμάκων στον χώρο εργασίας

Keywords:

Ο οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει πρακτικά παραδείγματα για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνα φάρμακα σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους: παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση, παρασκευή, χορήγηση σε ανθρώπους και ζώα, καθώς και διαχείριση αποβλήτων.

Οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών συμβουλών σε εργαζομένους, εργοδότες, δημόσιες αρχές και εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας για την υποστήριξη των προσεγγίσεών τους όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνα φάρμακα.

Μεταφόρτωση in: en