Περίληψη - Ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ
16/09/2013 Κατηγορία: Εκθέσεις 6 σελίδες

Περίληψη - Ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ

Keywords:Emerging risks, ESENER, Στατιστικά στοιχεία

Η παρούσα σύνοψη παρουσιάζει τα βασικά πορίσματα μιας έκθεσης σχετικά με την επίδραση που ασκεί το λειτουργικό περιβάλλον της επιχείρησης στη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στους χώρους εργασίας.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα