Κίνδυνος: χημικές ουσίες! Η επεξήγηση των εικονογραμμάτων κινδύνου

Keywords:

Τα εικονογράμματα για την σήμανση χημικών προϊόντων άλλαξαν. Αποφύγετε τραυματισμούς και προβλήματα υγείας στους χώρους εργασίας μαθαίνοντας περισσότερα για τα εικονογράμματα. Τα χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται καθημερινά στην εργασία – όχι μόνο σε εργοστάσια, αλλά και στην κατασκευή έργων ή γραφείων – σε υλικά όπως προϊόντα καθαρισμού, βαφές κ.λπ. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CLP) εισήγαγε νέα προειδοποιητικά εικονογράμματα. Τα εικονογράμματα σε σχήμα ρόμβου επισημαίνουν τη φύση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος. Στις ετικέτες, τα εικονογράμματα συνοδεύονται από προειδοποιητικές λέξεις, δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τον προμηθευτή. Μάθετε από τον Napo πώς να διατηρείτε την ασφάλεια του χώρου εργασίας σας!

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |