Κινηματογραφικά βραβεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας

Healthy Workplaces Film Award

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία διοργανώνει από το 2009, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας, τα κινηματογραφικά βραβεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. Παράλληλα με το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ, ο EU-OSHA χρηματοδοτεί τον υποτιτλισμό και την παραγωγή DVD των νικητριών ταινιών σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς και να διανεμηθούν στο πλαίσιο του δικτύου εθνικών εστιακών πόλων του EU-OSHA τόσο στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Απονέμεται βραβείο σε ντοκιμαντέρ ή ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα τον άνθρωπο στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Η ταινία πρέπει να θίγει ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής και οικονομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε ή ζητήματα σχετικά με την εργασία, όπως οι φυσικές και ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας, οι υφιστάμενοι και νέοι κίνδυνοι στην εργασία.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τους κανόνες και την προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας

Κριτήρια επιλογής ταινιών

Νικητές των βραβείων: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019