Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment στον δικτυακό τόπο osha.europa.eu