Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

19881E

Info -

Bezpečnostní pokyny

Translations

 • Български: Инструкции по безопасност
 • Čeština: Bezpečnostní pokyny
 • Dansk: sikkerhedsinstruktioner
 • Deutsch: Unfallverhütungsvorschrift
 • Ελληνικά: υποδείξεις ασφάλειας
 • English: Safety instructions
 • Español: instrucciones de seguridad
 • Eesti: Ohutusjuhendid
 • Suomi: Turvaohjeet
 • Français: règles de sécurité
 • Hrvatski: Sigurnosne upute
 • Magyar: Munkavédelmi/biztonsági utasítások
 • Íslenska: Öryggisleiðbeiningar
 • Italiano: istruzioni di sicurezza
 • Lietuvių: Saugos instrukcijos
 • Latviešu: Darba drošības instrukcijas
 • Malti: Istruzzjonijiet ta' sikurezza
 • Nederlands: veiligheidsinstructies
 • Norsk: Sikkerhetsanvisninger
 • Polski: Instrukcje bezpieczeństwa
 • Português: Instruções de segurança
 • Română: Instrucţiuni de securitate în muncă
 • Slovenčina: bezpečnostné inštrukcie
 • Slovenščina: Varnostna navodila
 • Svenska: säkerhetsanvisningar