Rozmanitost pracovní síly a digitální pracovní platformy: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Ekonomika digitálních platforem rychle roste a nabízená práce je stejně tak různorodá jako samotní pracovníci. U migrantů a etnických menšin je pravděpodobnější, že se zapojí do práce prostřednictvím platforem, což může rovněž představovat příležitost pro osoby se zdravotním postižením a pro ženy.

I když digitální práce může být dobrým začátkem pro vstup na trh práce, stejně tak může představovat slepou uličku. Tento diskusní dokument objasňuje pracovní podmínky a rizika v oblasti BOZP související s prací prostřednictvím digitálních platforem pro určité skupiny pracovníků.

Výsledky poukazují na způsob, jak zajistit, aby práce prostřednictvím digitálních platforem sloužila jako odrazový můstek pro jistější, bezpečnější a zdravější povolání.

 

Stáhnout in: en