Spojené království: Bezplatný internetový nástroj pro výběr nejlepších opatření na ochranu pracovníků před nebezpečnými výpary ze svařování

Keywords:
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Svařování je jedním z nejčastěji prováděných úkonů ve zpracovatelském průmyslu. Vystavuje však stovky tisíc pracovníků riziku onemocnění plic způsobených vznikajícími nebezpečnými výpary.

Organizace British Occupational Hygiene Society ve snaze zvýšit informovanost o těchto problémech a pomoci zaměstnancům a jejich nadřízeným určit a zavést vhodná kontrolní opatření vyvinula ve spolupráci s několika dalšími vlivnými organizacemi a po provedení průzkumu mezi potenciálními uživateli internetový nástroj pro výběr opatření ke kontrole výparů ze svařování (Welding Fume Control Selector Tool).

Použití tohoto nástroje je bezplatné a snadné a nástroj je veřejně dostupný. Generuje v řádu minut na míru upravené pokyny, jak nejlépe řídit rizika spojená s daným svařovacím úkonem. Je součástí informačního balíčku Volně dýchej ve zpracovatelském průmyslu (Breathe Freely in Manufacturing) a mohou jej používat zaměstnavatelé i zaměstnanci.

Stáhnout in: en | is | ro |