psychosocial_risks_low_socioeconomic_status_summary_en

Stručný obsah Expozice psychosociálním rizikům a jejich dopad na duševní zdraví evropských pracovníků s nízkým sociálně-ekonomickým postavením

Keywords:

Měnící se situace na trhu práce vede k nárůstu stresových faktorů, které mají vliv na duševní zdraví. Tento přehled zkoumá psychosociální rizika a jejich nepříznivý dopad na duševní zdraví evropských pracovníků s nízkým sociálně-ekonomickým postavením. Jako na významné vnější faktory, které měly či mají vliv na výskyt psychosociálních rizik a duševní zdraví při práci u této skupiny pracovníků, poukazuje na pandemii covidu-19 a na digitalizaci. 

Přehled uvádí deset osvědčených postupů, které zmírňují rozsah nepříznivých účinků na zdraví pracovníků s nízkým sociálně-ekonomickým postavením, uplatňovaných různými společnostmi a zúčastněnými stranami. Zjištění jsou podkladem pro budoucí směřování výzkumu a obsahují politická doporučení, jak zlepšit řízení a prevenci psychosociálních rizik u pracovníků s nízkým sociálně-ekonomickým postavením.

Stáhnout in: el | en | sk |