Docílení vlivu prognostických studií na politiku

Keywords:

Tato zpráva představuje zjištění projektu, který se zaměřil na klíčové faktory efektivního využití výsledků prognostických studií při tvorbě politik. Tento projekt byl realizován Institutem pro studium zaměstnanosti (Institute for Employment Studies) na základě zadání agentury EU-OSHA a zahrnoval přezkum literatury a rozhovory s výzkumnými pracovníky a experty. Zpráva nastiňuje jednotlivé druhy vlivů, kterých lze dosáhnout prostřednictvím prognostických studií, a popisuje klíčové faktory vedoucí k úspěchu při dosahování vlivů na politiku.

Stáhnout in: en