Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: začleňování a rozmanitost na pracovišti

Keywords:

Na pracovištích jsou stále častěji zaváděny nové technologie, jako jsou nositelná zařízení a specializované aplikace pro chytré telefony. Kromě zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze digitální řešení pro sledování BOZP využít k podpoře začleňování a rozmanitosti na pracovišti, a to posílením integrace široké škály skupin pracovníků, včetně starších pracovníků, migrujících pracovníků s nedostatečnými jazykovými znalostmi, těhotných žen, pracovníků s neurodiverzitou a mladých pracovníků.

Tento informační dokument nastiňuje, jak mohou tyto systémy lépe řešit potřeby konkrétních skupin pracovníků, aby bylo zajištěno jejich neomezené a bezpečné začlenění do pracovního procesu. Klíčem k úspěšnému zavedení digitálních nástrojů ke sledování BOZP na pracovišti je odborná příprava, jasná a otevřená komunikace a přímé zapojení pracovníků.

Stáhnout in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |