Hodnocení rizik pomocí nástroje OiRA na pracovištích ve Francii: kvalitativní studie

Keywords:

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je založeno na hodnocení rizik, přičemž klíčem pro řádné hodnocení rizik je zvolit standardizovaný a snadno použitelný postup. Zeptejte se Francouzů!

Ve Francii sídlí třetina malých podniků a mikropodniků, které v současnosti používají nástroj agentury EU-OSHA pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA). Než si tyto podniky vyzkoušely nástroj OiRA, nepoužívaly k hodnocení rizik žádný systematický nástroj nebo se spoléhaly na hodnocení na papíře.

Zpráva uvádí soubor doporučení, která byla vypracována na základě studie zahrnující 40 francouzských společností. Tato doporučení se týkají toho, jak nejlépe oslovit a podporovat podniky, aby nástroj OiRA využívaly lépe.   

Stáhnout in: en