Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere

Práce mimo pracoviště a hybridní práce: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví kdekoli

Keywords:

Nárůst práce mimo pracoviště a hybridní práce podpořený pandemií covidu-19 změnil tradiční koncept pracoviště a umožnil omezit dojíždění do zaměstnání, zvýšit produktivitu a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Charakteristiky těchto forem uspořádání práce, jako je dlouhodobé sezení, sociální izolace a dlouhá pracovní doba, však mají negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Související fyzická a psychosociální rizika by měli řešit zaměstnavatelé a pracovníci prostřednictvím řady kroků a jasné pracovní politiky. 

Stáhnout in: bg | de | el | en | fr | lt | mt | pt | sk |