Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států

Keywords:

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly. Analyzuje faktory, které ovlivňují to, zda se v jednotlivých zemích systémy rehabilitace a návratu do práce vyvíjejí a provádějí, přičemž určuje konkrétní faktory úspěchu těchto systémů v Evropě. Na závěr se zabývá zjištěními, která jsou důležitá pro politiku, a stanovuje oblasti, ve kterých je pro odstranění existujících mezer v poznatcích nutný další výzkum.

Stáhnout in: en