Prevence muskuloskeletálních poruch v rámci různorodé pracovní síly: rizikové faktory u žen, migrantů a pracovníků LGBTI

Keywords:
Tato zpráva zkoumá výskyt muskuloskeletálních poruch a souvisejících fyzických, psychosociálních, individuálních a organizačních rizikových faktorů ve třech specifických skupinách zaměstnanců: ženy, migranti a pracovníci LGBTI. Zabývá se tím, proč jsou pracovníci v těchto skupinách v porovnání s ostatními pracovníky častěji vystavováni rizikovým faktorům souvisejícím s muskuloskeletálními poruchami a proč je u nich hlášen vyšší výskyt zdravotních problémů, včetně muskuloskeletálních poruch.
Stávající základnu poznatků podporují, doplňují a dále upřesňují práce provedené v terénu, které zahrnují rozhovory s odborníky, tematicky zaměřené skupinové diskuse s pracovníky a hloubkovou analýzu případových studií.
V neposlední řadě přináší zpráva doporučení k vypracování politik k řízení zdravotních rizik a prevenci muskuloskeletálních poruch v každé z uvedených tří skupin.
Stáhnout in: en