Služby prevence / odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě

Keywords:

Diskusní dokument přispívá k aktuální diskusi o úloze služeb prevence při podporování skutečného dodržování norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zkoumá roli odborných služeb v oblasti BOZP na pracovištích v EU v 21. století, a to v kontextu širší diskuse o roli odborné pomoci při skutečném dodržování norem a pomáhá tak rovněž identifikovat mezery ve stávajících znalostech a klíčové otázky pro budoucí politiku a výzkum. 

Stáhnout in: en