Duševní zdraví při práci po pandemii covidu-19

Keywords:

Pandemie covidu-19 silně ovlivnila svět práce. Tato zpráva představuje zjištění analýzy evropských průzkumů týkajících se duševního zdraví při práci před pandemií, v jejím průběhu a po ní.

Nejdůležitější zjištění se týkají dopadu na různá odvětví, typy práce, podskupiny pracovníků a pohlaví a na digitalizaci, jakož i významu proaktivního zavádění opatření v oblasti BOZP organizacemi. Součástí opatření na ochranu pracovníků před závažnými událostmi jak nyní, tak v budoucnu musí být také řešení psychosociálních rizik souvisejících s prací.

Stáhnout in: en