Zjištění inspektorů práce ohledně toho, která povolání a odvětví jsou v Evropě považována za vysoce riziková: průzkum agentury EU-OSHA a výboru SLIC

Keywords:

Svět práce se neustále mění. K řešení současných obav v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou tudíž zapotřebí nové přístupy, přičemž zásadní význam má sběr primárních údajů přímo od zdroje. Důležitým odrazovým můstkem jsou předběžné výsledky průkopnického průzkumu agentury EU-OSHA a Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC), který je založen na odborných znalostech inspektorů práce.

Z průzkumu vyplývá, která povolání a odvětví jsou vysoce riziková. Zjištění lze využít ke zvýšení povědomí a účinnému zacílení opatření i jako podklad pro odbornou přípravu. Navíc mohou pomoci identifikovat oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, a stanovit účinná opatření ke zmírnění rizik, jimž jsou pracovníci vystaveni. Vyzdvihují také roli inspektorů práce během pandemie covidu-19.

Stáhnout in: en