„Zdraví pracovníci, prosperující společnosti – praktický průvodce k zajištění dobrých pracovních podmínek“

Keywords:

Tento průvodce představuje praktický přístup k prevenci a řízení psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Evropští pracovníci uvádějí tyto dva faktory jako hlavní příčiny poškození zdraví v souvislosti s prací. Vedou k velkému počtu zameškaných pracovních dnů a v jejich důsledku nejenže dochází k osobní újmě, ale vznikají rovněž významné finanční náklady.

Tento průvodce je uzpůsobený potřebám mikropodniků a malých podniků a navrhuje jednoduchý postup ke zlepšení pracovního prostředí v pěti krocích, jehož cílem je tuto problematiku řešit. Ačkoli je průvodce určen zejména vlastníkům a manažerům, může zajímat také zaměstnance a jejich zástupce, jakož i odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení a nabízí výběr cvičení, která je možné využít ke smysluplným a trvalým zlepšením ve prospěch pracovníků a podniků.

Stáhnout in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |