Budoucnost práce: crowdsourcing

Keywords:

Rozvoj technologií rozšířil možnosti „přemístit“ práci z tradičních pracovišť jinam. Objevily se tak zcela nové formy organizace práce. Jedním z těchto nových pracovních vzorců je tzv. crowdsourcing – placená práce organizovaná prostřednictvím on-line výměny práce. Tento článek popisuje hlavní rizika, která mohou plynout z široké škály úkolů plněných pracovníky v rámci crowdsourcingu. Rychlý růst v této oblasti práce rovněž přinesl řadu problémů. Článek uvádí několik příkladů nevyřešených problémů.

Stáhnout in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |