Factsheet 83 - Správná praxe pri prevenci rizik pro mladé pracovníky – souhrn zprávy

Keywords:

U mladých pracovníku existuje z mnoha duvodu castejší riziko pracovního úrazu. Mladí pracovníci jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vedomi rizik, nemají dostatecnou odbornou zpusobilost a vzdelání; nejsou si vedomi svých práv a povinností zamestnavatelu v oblasti bezpecnosti práce a ochrany zdraví pri práci (BOZP), obávají se hovorit nahlas o problémech a snaží se zavdecit svému novému zamestnavateli. Z techto duvodu je treba je umístit na bezpecná a vhodná pracovní místa, která odpovídají jejich odborné zpusobilosti a duševním a fyzickým schopnostem, a zajistit pro ne odpovídající školení a dohled.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |