Exploring the gender dimension of telework: implications for occupational safety and health (Zkoumání genderového rozměru práce na dálku: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

Keywords:

Rostoucí míra zavádění práce na dálku a hybridní práce po pandemii covidu-19 měla zásadní dopad na ženy. Tento diskusní dokument se zabývá genderovým rozměrem práce na dálku a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přináší přehled vývoje souvisejících právních předpisů.

Mezi zjištěné mezery ve výzkumu patří genderový rozměr kyberšikany, genderové a podnikové politiky BOZP v této oblasti a nezačlenění genderových hledisek do regulace práce na dálku s ohledem na BOZP. Dokument zdůrazňuje, že genderově citlivé předpisy v oblasti práce na dálku a hybridní práce mohou u žen přispět k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem žen a k jejich integraci na trhu práce.

Stáhnout in: en