Digitalizace a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – výzkumný program agentury EU-OSHA

Keywords:

Tato brožura shrnuje práci agentury EU-OSHA v oblasti digitalizace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – včetně prognostického projektu, velkého přehledu BOZP a kampaně Zdravé pracoviště. Zkoumá potenciál digitalizace a způsob, jakým digitalizace ovlivňuje pracovní život a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Zohledňuje též výzvy pro BOZP a jejich možná řešení v zájmu maximalizace využití digitálních technologií, a to i ke zlepšování pracovních podmínek.

Digitalizace vysokou rychlostí mění svět práce. Cílem výzkumného programu agentury EU-OSHA je poskytnout tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům a pracovištím spolehlivé informace o potenciálních dopadech na BOZP, aby mohli přijímat včasná a účinná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |