COVID-19 a muskuloskeletální poruchy: dvojí riziko pro migrující pracovníky v Evropě?

Keywords:

Onemocnění COVID-19 představuje nové a vznikající zdravotní riziko související s prací. Tento diskusní dokument zkoumá neúměrná rizika, jimž jsou vystaveni migrující pracovníci, kteří již tak patří mezi nejzranitelnější pracovní sílu v Evropě.

Zaměřuje se na pracovní místa spojená se zvláště vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 a rovněž s výskytem muskuloskeletálních poruch, jež představují další velmi rozšířené riziko související s prací.

Ze zjištění vyplývá, že migrující pracovníci jsou nadměrně zastoupeni v rámci pracovních míst s vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19, s rizikem výskytu muskuloskeletálních poruch nebo s kombinací obou těchto rizik, což potvrzuje, že onemocnění COVID-19 prohloubilo u migrujících pracovníků existující nerovnosti.

Dokument doporučuje celou řadu opatření, jež mají zajistit ochranu zdraví a dobrých životních podmínek migrujících pracovníků. Patří mezi ně cílené informační kampaně, přístup ke zdravotní péči a opatření na podporu zaměstnanosti.

Stáhnout in: bg | en | et | fr |