Budování bezpečného prostoru: domácí násilí a pracoviště

Keywords:

Dopady domácího násilí na životy obětí se zřídka omezují jen na místo, kde k němu dochází. U většiny obětí dochází k narušení jejich profesního života. Negativní dopad vystavení násilí na zdraví, produktivitu a celkový pocit pohody obětí může mít důsledky i pro jejich spolupracovníky a zaměstnavatele.

Tento diskusní dokument nastiňuje, jak se problém domácího násilí projevuje na pracovišti, a uvádí příklady právních a politických rámců na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Doporučuje také užitečná opatření na pracovišti, která mohou účinně podporovat oběti domácího násilí a pomáhat v boji proti zneužívání.

Stáhnout in: en