Ce Summary

Vad kommer den cirkulära ekonomin att innebära för arbetsmiljön?

Keywords:

Utvecklingen av en cirkulär ekonomi är nyckeln till Europeiska kommissionens mål att göra Europa klimatneutralt senast år 2050.

I denna framsynsbriefing används fyra framtidsscenarier för att undersöka vad införandet av en cirkulär ekonomi skulle innebära för arbetsvillkoren och arbetsmiljön.

Varje scenario åskådliggör effekterna av olika politiska beslut som fattas under det närmaste årtiondet, och scenarierna visar tillsammans i vilken grad utmaningarna för arbetsmiljön kan tänkas variera under de kommande åren.

Briefingen är utformad för att uppmuntra till dialog och eftertanke bland intressenterna och är tänkt att ge underlag för aktuellt beslutsfattande.

Ladda ner in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |

Fler publikationer om detta ämne