Stöd till efterlevnad av arbetsmiljökrav – europeiska arbetsmiljöinspektionssystem med sanktioner och standardiserade åtgärder

Keywords:

Arbetsmiljöinspektioner är avgörande för att främja efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser. Djupgående förändringar på arbetsplatsen på grund av ny teknik och nya arbetsformer har lett till en diskussion om arbetsmiljöinspektionernas roll i ett föränderligt arbetsliv.

I detta diskussionsunderlag granskas arbetsmiljöinspektioner och olika sanktionssystem i EU. Det tar upp bästa praxis för hur arbetsmiljöinspektörer kan övertala företag att förbättra efterlevnaden och understryker effektiviteten i avvägningen mellan övertalning och verkställighet under inspektionsbesök.

I underlaget lyfts det också fram behovet av standardiserad bedömning av säkerheten på arbetsplatsen och underlaget innehåller förslag på hur detta kan mätas.

Ladda ner in: en