Att uppnå effekter på politiken genom framtidsstudier

Keywords:

I denna rapport presenteras resultaten av ett projekt där man tittat på de viktigaste faktorerna för att effektivt överföra resultaten av framtidsstudier till politiskt beslutsfattande. I projektet, som genomfördes av forskningsinstitutet Institute for Employment Studies på uppdrag av arbetsmiljöbyrån, ingick en litteraturgranskning och intervjuer med forskare och experter. De typer av effekter som kan uppnås genom framtidsstudier beskrivs och de viktigaste framgångsfaktorerna för att uppnå effekter på politiken har identifierats.

Ladda nerin: en