Smarta digitala övervakningssystem i arbetsmiljösyfte: inkludering och mångfald på arbetsplatsen

Keywords:

Ny teknik, såsom kroppsburna enheter och specialiserade appar för smarta telefoner, införs i allt högre grad på arbetsplatsen. Förutom att förbättra arbetsmiljön kan digitala lösningar för arbetsmiljöövervakning användas för att stödja inkludering och mångfald på arbetsplatsen genom att stärka integreringen av flera olika grupper av arbetstagare, däribland äldre arbetstagare, migrerande arbetstagare med bristande språkkunskaper, gravida kvinnor, neurodiversa arbetstagare och unga arbetstagare.

I detta policydokument beskrivs hur sådana system bättre kan tillgodose behoven hos specifika grupper av arbetstagare för att säkerställa ett obehindrat och säkert deltagande för dem. Utbildning, tydlig och öppen kommunikation samt direkt arbetstagardeltagande är nyckeln till en framgångsrik tillämpning av digitala verktyg för arbetsmiljöövervakning på arbetsplatsen.

Ladda ner in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |