Riskbedömning med hjälp av OiRA på franska arbetsplatser: en kvalitativ undersökning

Keywords:

Riskbedömning är grunden för en god arbetsmiljö och nyckeln till en korrekt riskbedömning är att välja en metod som är standardiserad och lätt att använda. Fråga bara fransmännen!

Frankrike är basen för en tredjedel av alla små företag och mikroföretag som för tillfället använder EU-Oshas interaktiva onlineverktyg för riskbedömning (OiRA). Innan de prövade plattformen hade de inte använt något systematiskt riskbedömningssystem alls, eller förlitade sig på pappersbaserade verktyg.

Från undersökningen av 40 företag i Frankrike innehåller rapporten en rad rekommendationer om hur man bäst kontaktar och hjälper företag att få mer ut av OiRA.   

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne