Övervakningsteknik på arbetsplatsen

Keywords:

På senare år har övervakningstekniken blivit alltmer tillgänglig för var och en. Exempelvis kan smarttelefoner visa oss var vi är och sportklockor hur aktiva vi varit.

Borde sådan teknik användas i högre grad på arbetsplatsen, så att arbetsgivaren till exempel kan övervaka sina anställdas hälsa? Eller skulle detta inkräkta på deras privatliv? Och hur skulle det vara om de anställda kunde övervaka sin hälsa eller sina mönster när det gäller arbetsstress?

Läs om för- och nackdelarna med övervakningsteknik i den här expertbedömningen.

Ladda nerin: cs | en | es | fi | fr | it | lt | nl | pl |