Arbetsmiljöinspektörernas insikter i upplevda högriskyrken och högrisksektorer i Europa: en undersökning från EU-Osha och Slic

Keywords:

I takt med att arbetslivet fortsätter att förändras behövs nya perspektiv för att ta itu med aktuella arbetsmiljöproblem, samtidigt som primärdatainsamling direkt från källan är av avgörande betydelse. De preliminära resultaten från den banbrytande undersökningen som gjorts av EU-Osha och yrkesinspektörskommittén (Slic), och som bygger på arbetsmiljöinspektörernas expertis, utgör en viktig utgångspunkt.

Uppgifterna belyser högriskyrken och högrisksektorer och ger insikter som kan användas för att öka medvetenheten och målinrikta åtgärderna på ett effektivt sätt samt som underlag för utbildning. Dessutom kan resultaten bidra till att identifiera de områden som behöver uppmärksammas och fastställa effektiva åtgärder för att minska de risker som arbetstagarna utsätts för. Arbetsmiljöinspektörernas roll under covid-19-pandemin lyfts också fram.

Ladda ner in: en