Att förbättra efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen – en övergripande översyn

Keywords:
Det senaste årtiondet har vi sett stora förändringar inom EU vad beträffar struktur, organisation och kontroll av våra arbetsplatser. Inte minst den pågående pandemin har förändrat hur vi arbetar. Ny forskning från EU-Osha tittar på hur vi kan säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs och främja en bättre arbetsmiljöpraxis mot bakgrund av förändringarna.
 
I vår omfattande genomgång av aktuell litteratur fokuserar vi på olika typer av stödåtgärder för att främja arbetsmiljön, exempelvis via försörjningskedjan, sociala rapporteringssystem och företagsincitament, samt innovativa metoder och rutiner för tillsynsmyndigheter. De viktigaste resultaten och vad de innebär för den framtida politiken, samt ytterligare forskning, presenteras i en slutrapport och en sammanfattning. Rapporten innehåller även en särskild litteraturgenomgång med detaljerade analyser.
Ladda ner in: en