Effekterna av postcovid på arbetstagarna och arbetsplatserna och arbetsmiljöns roll

Keywords:

Hos vissa drabbade kan covid-19 utlösa symtom som varar i veckor eller till och med i månader efter att den ursprungliga infektionen gått över. Detta fenomen, som kallas postcovid, har i hög grad påverkat arbetstagarna och arbetsplatserna, vilket fått konsekvenser för arbetsmiljön.

I detta diskussionsunderlag beskrivs utmaningarna med att förebygga och hantera arbetsmiljörisker i samband med postcovid. Likaså undersöks åtgärder som kan vidtas när det gäller politik, forskning och praktiskt genomförande för att minska effekterna av postcovid. I underlaget betonas också vikten av att ta itu med dessa frågor för att skapa en beredskap mot eventuella framtida pandemier.

Ladda ner in: en