”Healthy workers, thriving companies – a practical guide to wellbeing at work” (friska medarbetare och välmående företag – en praktisk vägledning till ökat välbefinnande på arbetsplatsen)

Keywords:

Den här vägledningen ger praktisk information om hur man kan förebygga och hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och belastningsbesvär. Europeiska arbetstagare uppger att dessa två problem är de främsta orsakerna till arbetsrelaterad ohälsa. De orsakar inte bara personligt lidande utan resulterar också i alltför många förlorade arbetsdagar och stora ekonomiska kostnader.

Vägledningen är anpassad till behoven hos mikro- och småföretag och föreslår en enkel femstegsprocess för att förbättra arbetsmiljön och därmed hantera problemen. Den riktar sig främst till företagsägare och chefer, men är också intressant för de anställda, deras ombud och personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Vägledningen innehåller enkla förklaringar och ett urval av olika åtgärder som kan vidtas för att skapa meningsfulla och hållbara förbättringar till nytta för de anställda och företagen.

Ladda ner in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |