Framtidens arbete: crowdsourcing

Keywords:

Teknikutvecklingen har lett till att arbetsuppgifter utlokaliseras i allt högre grad och oftare utförs utanför det traditionella kontoret, vilket gjort att helt nya former för att organisera arbetet växt fram. Crowdsourcing – betalt arbete som organiseras genom utbyte av tjänster via internet – är ett av dessa nya arbetsmönster. I den här artikeln beskrivs de största riskerna som kan uppstå på grund av de många uppgifter som dessa arbetstagare utför. Den snabba tillväxten av dessa nya sätt att arbeta har dessutom lett till avsevärda utmaningar, och några exempel på olösta frågor tas upp.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |

Fler publikationer om detta ämne