E-handelssektorns framtid ur arbetsmiljösynpunkt

Keywords:

E-handeln fortsätter att växa och är en sektor som ställer stora krav, inte minst på grund av konsumenternas höga förväntningar.

Detta har lett till ett starkt fokus på effektivitet från e-handelsföretagens sida, vilket bland annat visar sig genom långa arbetsdagar för personalen och korta leveranstider.

Den här artikeln undersöker hur säkerhet och hälsa hos arbetstagare inom e-handelsföretag påverkas av arbetsvillkoren inom sektorn. Dessutom granskas vad som i dagsläget görs för att värna om de här arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Ladda nerin: bg | el | en | es | fr | hu | is | sv |