cover

Factsheet 41 - Biologiska agenser

Keywords:

Temat för Europeiska arbetsmiljöveckan 2003 är att förebygga riskerna med farliga ämnen. Arbetsmiljöbyrån framställer en serie faktablad med information om arbetarskydd och hälsa i samband med farliga ämnen inklusive biologiska agenser. Biologiska agenser finns inom många sektorer. Eftersom de sällan syns är man inte alltid medveten om de risker de innebär. De biologiska agenserna utgörs bland annat av bakterier, virus, svampar (jäst och mögel) och parasiter.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |