Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem för hälso- och sjukvårdspersonal
18/12/2019 Typ: Diskussionsunderlag 18 sidor

Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem för hälso- och sjukvårdspersonal

Keywords:Farliga ämnen, Biological agents, Kvinnor och arbetsmiljö

Som en del av ett större projekt som syftar till att öka kunskapen om biologiska agenser på arbetsplatsen undersökte EU‑Osha vilka risker personalen inom hälso- och sjukvårdssektorn utsätts för i form av exponering för dessa agenser. Den bild som framställs i detta diskussionsunderlag är ett resultat av skrivbordsundersökningar och datainsamling samt intervjuer och fokusgrupper med experter och hälso- och sjukvårdspersonal.

I diskussionsunderlaget betonas typerna av exponeringar, hälsoeffekter, exponeringsvägar och framväxande risker som är relevanta för sektorn. Diskussionsunderlaget berör grupper av arbetstagare som är särskilt riskutsatta och tar upp vilka politiska åtgärder som kan bidra till ett mer systematiskt förhållningssätt till riskhantering.

Download in:DE | EL | EN | MT | SL

Fler publikationer om detta ämne