Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem för hälso- och sjukvårdspersonal

Keywords:

Som en del av ett större projekt som syftar till att öka kunskapen om biologiska agenser på arbetsplatsen undersökte EU‑Osha vilka risker personalen inom hälso- och sjukvårdssektorn utsätts för i form av exponering för dessa agenser. Den bild som framställs i detta diskussionsunderlag är ett resultat av skrivbordsundersökningar och datainsamling samt intervjuer och fokusgrupper med experter och hälso- och sjukvårdspersonal.

I diskussionsunderlaget betonas typerna av exponeringar, hälsoeffekter, exponeringsvägar och framväxande risker som är relevanta för sektorn. Diskussionsunderlaget berör grupper av arbetstagare som är särskilt riskutsatta och tar upp vilka politiska åtgärder som kan bidra till ett mer systematiskt förhållningssätt till riskhantering.

Ladda ner in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |